Unitatea de Asistenţa Medico Socială pentru bolnavi cronici Salonta

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială pentru bolnavi cronici, cu sediul în Salonta, str.prof.dr.I.Cantacuzino nr.2-4, judeţul Bihor, funcţionează ca o instituţie publică, rezidenţială, specializată, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Salonta.

Unitatea a fost înfiinţată prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Salonta nr.120/2003, în baza Ordonanţei nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local şi a Hotărârii de Guvern nr.412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale.

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Salonta şi-a început oficial activitatea prin inaugurarea primei clădiri la data de 27 Noiembrie 2003, cu un număr de 20 de paturi, urmând ca în luna Ianuarie 2007 să fie inaugurat oficial al doilea corp de clădire, mărindu-se capacitatea la 44 de paturi.

Serviciul public de asistenţă medico-socială pentru bolnavi cronici este acreditat şi deţine licenţă de funcţionare eliberată de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.

Scopul UAMS Salonta este de a identifica şi soluţiona nevoile sociale individuale, familiale sau de grup, a persoanelor cu nevoi speciale cu afecţiuni medicale cronice, de a preveni, limita sau înlătura temporar situaţiile de dificultate sau vulnerabilitate în care se pot afla la un moment dat o persoană sau o familie, situaţii care pot duce la marginalizare sau excludere socială.

Internarea se face pe baza grilei de evaluare medico-socială aprobată prin H.G.nr.491/2003, cu avizul medicului unităţii şi aprobarea directorului.

Beneficiarii serviciilor de asistenţă medico-socială sunt persoane cu afecţiuni cronice care necesită permanent supraveghere, îngrijire, tratament şi care din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să-şi asigure nevoile sociale, să-şi dezvolte propriile capacităţi pentru integrare socială.

Serviciile medico-sociale sunt asigurate de personal specializat: medic de medicină generală, asistenţi medicali, asistent social, infirmiere şi îngrijitoare.

Pentru serviciile de asistenţă medico-sociale acordate beneficiarul plăteşte o contribuţie lunară în valoare de 1700 lei, sumă stabilită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Salonta.