Concurs

                       UNITATEA MEDICO-SOCIALA

                                   SALONTA

 

 

                                                   A N U N Ţ

 

 

                   Unitatea Medico-Sociala Salonta organizează concurs  în data de 30.07.2018, orele 10,00 la sediul unităţii, pentru ocuparea unui post  de ingrijitoare  pe perioada nedeterminata.

 

                  Conditii pentru ocuparea posturilor de ingrijitoare :

                 

                  Concursul organizat in baza HGR nr.286/2011 va avea loc in data de 30.07.2018, orele 10,00 la sediul unitatii si va consta intr-o proba scrisa si proba practica. Dosarele se depun la sediul unitatii pana in data de 28.07.2018.

                  

                   Dosarul de inscriere va contine :

 

 

                

 

                                         CONDUCEREA,