Acte necesare pentru internare

Acte necesare la internare.

PENTRU PERSOANA CARE SOLICITĂ INTERNAREA:

1. Grilă de evaluare medico-socială completată de un medic specialist din

cadrul unei unităţi sanitare cu paturi(spital) şi asistent social de la

primăria de domiciliu a solicitantului.

2. Investigaţii de laborator, bilete de ieşire din spital, scrisori medicale.

3. Adeverinţă de la medicul de familie cu antecedentele şi tratamentul

urmat.

4. Buletin/carte de identitate original şi copie.

5. Copie certificat de naştere.

6. Copie certificat de căsătorie/ sau copie sentinţă de divorţ (dacă este

cazul).

7. Copie certificat de deces a partenerului (dacă este cazul).

8. Cupon de pensie sau alte acte doveditoare privind veniturile.

9. Copie certificat de încadrare în grad de handicap (dacă este cazul).

10. Declaraţie notarială prin care aparţinătorul beneficiarului se angajează

să achite lunar contribuţia stabilită prin angajamentul de plată, iar în

caz de deces a beneficiarului să-l înmormânteze cu cinstea cuvenită,

suportând cheltuielile de înmormântare.

 

PENTRU APARŢINĂTOR:

1. copie certificat de naştere.

2. copie buletin/carte de identitate.